Zadaszenie basenowe Crystal

Kształt zasadaszenia pozwala na wykonanie komfortowego prześcia wokół całego basenu. W frontalnej ścianie naprzeciwko schodów i poręczy instalowane są drzwi przesuwne lub harmonijkowe. Zadaszenie Crystal może być częściowo lub w całości wykonany bez widocznego szkieletu. Crystal może mieć szerokość ponad 12 metrów.